Op donderdag 21/04/2022 had te Rotselaar de herdenking Marc Munten plaats. Onze vereniging en het FSSPol waren vertegenwoordigd. 
Verschillende collega’s van de Federale Wegpolitie van Bertem en Reyers waren aanwezig.
Le jeudi 21/04/2022, la commémoration de Marc Munten a eu lieu à Rotselaar. Notre association et le FSSPol étaient représentés.
Plusieurs collègues de la Police Fédérale de la Route de Bertem et Reyers étaient présents.