Assemblée Générale

IMPORTANT : La prochaine Assemblée Générale se déroulera dans les premiers mois de 2023.
Convocation : A.G. le 24 juin 2023 à 1230 hrs.

Tous les membres en ordre de cotisation 2023 y sont invités et les épouses/compagnes sont les bienvenues.

Lieu : Voir page ACCUEIL

Merci à tous et au plaisir de vous revoir.

More Majorum. 

Conseils d’administration :

Un minimum de quatre conseils d’administration sont organisés chaque année pour la gestion de l’ASBL, des cérémonies, des activités, du budget, etc. En fonction des décisions à prendre, y sont convoqués les administrateurs, les membres effectifs, les délégués régionaux, mais également quiconque voulant débattre d’un point précis qui en fait la demande auprès du Président.

BELANGRIJK : De volgende Algemene Vergadering (A.V.) gaat door in de loop van de eerste maanden van 2023. 

Dagvaarding : A.V. op  24 juni 2023 om 12:30 u.

Alle leden die hun lidmaatschap 2023 in orde maakten, worden hierop uitgenodigd. De partners zijn uiteraard ook welkom.

Plaats van de A.V. : Zie STARTPAGINA

Allen bedankt, we kijken uit u opnieuw te ontmoeten.

More Majorum

Raad van Bestuur :

Er wordt ieder jaar minimum vier maal een Raad van Bestuur georganiseerd om het beheer van de VZW, de ceremonies, activiteiten, het budget enz. te verwezenlijken. Naargelang de te nemen beslissingen, worden daartoe de beheerders, de effectieve leden of de regionale vertegenwoordigers gedagvaard. Daarnaast kan ieder lid die een bepaald onderwerp wenst besproken te zien een aanvraag indienen bij de voorzitter.